آثار تصویری محسن غلامی

معرفی اساتید

1 _ تکنوازی سنتور در شور.محسن غلامی


۲- اجرای تصنیف بهار دلنشین در اصفهان ( محسن غلامی – تکنوازی سنتور )


۳- ترانه مازندرانی آمی دتر _ تکنوازی سنتور :محسن غلامی


۴- تصنیف راز دل  اثر همایون خرم.تکنوازی سنتور  محسن غلامی


۵- ترانه مازندرانی لیلی جان. تکنوازی سنتور محسن غلامی ( اجرای تصویری )


۶ _ بداهه نوازی در نوا ( فایل تصویری )


۷- ترانه مازندرانی آی نوونه جان نوونه.سنتور  محسن غلامی ( اجرای تصویری )


۸ _ همنوازی سنتور و ارکستر زهی . قطعه ای در نوا . تکنواز سنتور  محسن غلامی . تصویری


۹ _ ترانه قدیمی یارم گره بر مو زده اثر زنده یاد خرم ( اجرای  تصویری )


۱۰ _ قطعه ای در نوا همنوازی چهار سنتور تنظیم و اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )


۱۱ _ پیش در آمد و آواز در ابوعطا اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )


۱۲ _ همنوازی و سوال و جواب  دو سنتور در دشتی اجرا محسن غلامی ( اجرای تسویری )


۱۳ _  بخشی از قطعه دشتی اجرا محسن غلامی ( اجرای  تصویری )


۱۴ _ بخشی از قطعه دشتی قسمت دوم اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )


۱۵ _ درآمد اول شور  از  کتاب  هفت شهر عشق . دوره عالی سنتور نوازی( اجرای  تصویری )


۱۶ _ درآمد دوم شور از کتاب هفت شهر عشق . دوره عالی سنتور  نوازی ( اجرای تصویری )


۱۷ _ بداهه نوازی در شور.تکنوازی سنتور محسن غلامی


۱۸ _ بداهه آوازی در شور (  ۲ ) تکنوازی سنتور محسن غلامی


۱۹ _ قطعه راز و نیاز ساخته و تنظیم محسن غلامی


۲۰ _ قطعه سکوت _ تکنوازی سنتور : محسن غلامی


۲۱ _ ترانه مازندرانی آمی دتر ( اجرای ارکسترال ) 


۲۲ _ تصنیف دو سه شبه که چشمام به دره.تنظیم برای همنوازی سنتور و پیانو و گیتار بیس : محسن غلامی _ سنتور : رویا باقرزاده


۲۳ _ تکنوازی سنتور در نوا محسن غلامی ( تصویری )


۲۴ _ قطعه رقص عذرا اثر شهرداد روحانی تنظیم برای سنتور و گیتار بیس و اجرا : محسن غلامی۲۵ _ بداهه نوازی در نوا. سنتور محسن غلامی


۲۶ _ ترانه رفتم رفتم اجرای  استاد ناصر  مسعودی  . تنظیم برای سنتور محسن غلامی .نوازنده سنتور  و اجرا : رویا باقرزاده


۲۷ _ ترانه زندگی آی زندگی. همنوازی سنتور  . گیتار بیس و پیانو


۲۸ – تکنوازی سنتور در دستگاه شور : محسن غلامی ( فایل تصویری )


 ۲۹ _ تکنوازی سنتور  در شور. محسن غلامی ( ۲ ) 


۳۰ _ ترانه محلی شیرازی.تکنوازی سنتور  محسن غلامی ( فایل تصویری )۳۱ _ بخشی از تصنیف زندگی آی زندگی


۳۲ _ بخشی از تصنیف قدیمی دو سه شبه که چشمام به دره


۳۳ _بداهه آوازی در نوا .تکنوازی سنتور محسن غلامی


۳۴  _ تکنوازی سنتور در شور می (  ۲) محسن غلامی


۳۵ _ ضربی شور .تکنوازی سنتور . (اجرای تصویری )


۳۶ _ قطعه در شور اثر زنده یاد منصور صارمی.تکنوازی سنتور  و اجرا : محسن غلامی


37 _ ترانه مازندرانی عزیز جون ( اجرای نت از کتاب وارش.قطعات موسیقی مازندرانی)


38 _ درآمد افشاری .محسن غلامی.کتاب هفت شهر عشق


39 _ قطعه مارال در  سه گاه.اجرا در آلبوم واژه تنهایی.دو نوازی دو سنتور با تنبک .سنتور : محسن غلامی. تنبک :احمد مستنبط


۴۰ _ درآمد اصفهان.تکنوازی سنتور محسن غلامی.اجرای نت از کتاب هفت شهر عشق


۴۱ _ ترانه مازندرانی درنه جان.اجرای نت .کتاب وارش:محسن غلامی .تکنوازی سنتور آرمین خامه ور


42 _ تکنوازی سنتور .در شور می.محسن غلامی.اجرای قدیمی


43 _ قطعه موج.همنوازی دو سنتور .محسن غلامی


44 _ درآمد راست پنجگاه.سنتور محسن غلامی. اجرای نت:کتاب  دوره عالی سنتور نوازی هفت شهر عشق


45 _ تکنوازی سنتور .ملودی قدیمی کردی . محسن غلامی


46 _ بخشی از کتاب سنتور و تکنیک 1.محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده


47 _ قسمت از قطعه راز و نیاز.ساخته و سنتور از محسن غلامی


48 _ بخشی از کتاب سنتور و تکنیک 2.محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده


۴۹ _ بخشی از قطعه صحرا.سنتور محسن غلامی .تنبک احمد مستنبط


50 _ شور نوازی .بداهه نوازی سنتور.محسن غلامی


51 _ قطعه آوازی پاییز.تکنوازی سنتور محسن غلامی


52 _ تکنوازی سنتور در دستگاه همایون.محسن غلامی


53 _ بخشی از قطعه اشکباران.همنوازی نی و کمانچه با ارکستر سازهای ایرانی.آهنگ و تنظیم :محسن غلامی


54 _ قطعه ای در نوا . تکنوازی سنتور محسن غلامی


55 _ وارش.قطعات موسیقی مازندرانی.محسن غلامی.اجرا آرمین خامه ور


56  _ ملودی قدیمی ترکی . سنتور  محسن غلامی


57 _ قطعه از کتاب سنتور تکنیک 1.محسن غلامی .تکنوازی سنتور  محسن غلامی


58 _ گوشه طرز از دستگاه همایون.اجرای نت از کتاب هفت شهر عشق دوره عالی سنتور نوازی .محسن غلامی


59 _ قطعه آوازی .از آلبوم آوای برگریزان.محسن غلامی


60 _ ترانه کردی اثر علی اصغر کردستانی


61 _ پیش درامد راست پنجگاه.محسن غلامی.کتاب هفت شهر عشق


62 _ قطعه زمزمه.سنتور محسن غلامی.تنبک احمد مستنبط.آلبوم سایه خیال


63 _ بداهه ای از چند تصنیف زیبا و قدیمی.سنتور محسن غلامی


64 _ تصنیف بزم خیال .اثر شهرام گلپریان.تنظیم برای گیتار و سنتور گیتار باس : محسن غلامی


65 _ تکنوازی و بداهه نوازی در شور محسن غلامی 


66 _ درآمد دوم ماهور از کتاب شعر بی واژه 6.سنتور محسن غلامی


67 _ تکنوازی سنتور .بداهه آوازی .محسن غلامی


68 _ قطعه ای از کتاب سنتور و تکنیک 1.محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده


69 _ تکنوازی سنتور.آواز بیات اصفهان.محسن غلامی 1


70 _ آلبوم قصه وفا ( 1 ) کوارتت سنتور .محسن غلامی


71 _ آلبوم قصه وفا ( 2 ) کوارتت سنتور .محسن غلامی


73 _ گوشه ای از درآمد آوازی از کتاب شعر بی واژه 7  استاد پرویز مشکاتیان.تکنوازی سنتور محسن غلامی


74 _اجرای تصویری قطعه ای از کتاب سنتور و تکنیک 2. سنتور : محسن غلامی


75 _ آواز محلی و قدیمی طیبه جان . موسیقی مازندرانی.تکنوازی سنتور محسن غلامی


76 _ آهنگ کردی کراس .تکنوازی سنتور محسن غلامی


77 _ درآمد شور از کتاب شعر بی واژه .جلد هفتم.اثر استاد پرویز مشکاتیان.تکنوازی سنتور : محسن غلامی


78 _ تصنیف قدیمی سیاهی شب.تنظیم برای دو سنتور و اجرا : محسن غلامی


79 _ آواز کرشمه در شور.اثر زنده یاد پرویز مشکاتیان.سنتور محسن غلامی


80 _ بداهه نوازی سنتور : محسن غلامی


81 _ بداهه نوازی سنتور در بیات اصفهان.محسن غلامی


82 _ درآمد ماهور.تکنوازی سنتور محسن غلامی.اجرای نت از کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان.جلد ششم


83 _ ترانه قدیمی صمد اثر بابک بیات.تنظیم و اجرا برای دو سنتور محسن غلامی


84 _بداهه نوازی در بیات اصفهان.سنتور محسن غلامی


85 _ تصنیف قدیمی افشاری اثر زنده یاد پرویز یاحقی.سنتور محسن غلامی


86 _ تصنیف قاصدک .استاد پرویز مشکاتیان.سنتور : محسن غلامی


87 _  تکنوازی سنتور .بر اساس تصنیف  قدیمی.محسن غلامی


88 _ بداهه نوازی سنتور .محسن غلامی


89 _  بداهه نوازی سنتور در دستگاه نوا .93محسن غلامی


90 _ تصنیف غوغای هستی اثر جهانبخش پازوکی.تنبک و آواز : مجید طریقی. سنتور :رویا باقرزاده


91 _ تصنیف قدیمی یه گل داشتم .تنظیم محسن غلامی


92 _ قطعه بنفشه از آلبوم سیا ابران .سنتور آرمین خامه ور


93 _ قطعه طیبه جان از آلبوم وارش .سنتور آرمین خامه ور


94 _ بخشی از قطعه نوبهار از آلبوم قصه وفا.کوارتت سنتور.محسن غلامی


95چهار مضراب نوا.سنتور : محسن غلامی تنبک : احمد مستنبط


96 _ چهار مضراب دشتی سنتور : محسن غلامی تنبک : احمد مستنبط


97 _چهار مضراب شور سنتور : محسن غلامی تنبک : احمد مستنبط


98 _قطعه طلوع تاریک.اثر محسن غلامی.همنوازی نی و کمانچه.آلبوم گاه دلتنگی


99 _درآمد شکسته.محسن غلامی .آلبوم هفت شهر عشق


100 _ چهار مضراب همایون .سنتور : محسن غلامی تنبک : احمد مستنبط.آلبوم سایه خیال


101 _ قطعه سایه خیال .چهار مضراب همایون .سنتور : محسن غلامی تنبک : احمد مستنبط.آلبوم سایه خیال


102 _ آواز مخالف سه گاه.سنتور محسن غلامی . آلبوم واژه تنهایی


103 _چهار مضراب خیال.واژه تنهایی.سنتور : محسن غلامی تنبک : احمد مستنبط.آلبوم واژه تنهایی


104 _ اشک و لبخند.محسن غلامی . همنوازی سنتور و تنبک و ویلن سل.آلبوم ساحل خیال


105 _نیلوفر. همنوازی 5 سنتور .محسن غلامی.آلبوم ساحل خیال


106 _ قطعه فراق .همنوازی دو سنتور محسن غلامی


107 _ ترانه صمد.اثر بابک بیات.همنوازی دو سنتور محسن غلامی


108 _ تصنیف قدیمی زندگی آی زندگی.سنتور محسن غلامی


109 _ قطعه دشتی از آلبوم قصه وفا.کوارتت سنتور .محسن غلامی


110_ تصنیف قدیمی نفرین بر مستی .تنظیم برای سنتور  : محسن غلامی . اجرا : رویا باقرزاده


111 _ قطعه آوازی به یاد دوست.سنتور : محسن غلامی


112 _ قطعه خاطره.همنوازی سنتور با سازهای الکترونیک .تنظیم و اجرا : محسن غلامی


113 _ چهار مضراب شور.اثر استاد پرویز مشکاتیان.اجرا محسن غلامی. ( اجرای تصویری )


114 _ سماع آوا اثر استاد پرویز مشکاتیان.اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )


115 _ چهار مضراب تمنا اثر استاد پرویز مشکاتیان.اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )


116 _آواز نوا.تکنوازی سنتور محسن غلامی ( اجرای تصویری )


117 _ تکنوازی سنتور در آواز دشتی محسن غلامی ( اجرای تصویری )

118 _ همنوازی دو سنتور در دستگاه نوا . محسن غلامی ( اجرای تصویری )

119 _ ترانه قدیمی کردی .تکنوازی سنتور محسن غلامی.با همراهی سازهای الکترونیک سمپل ( اجرای تصویری )

120 _ قطعه نوا .تکنوازی سنتور محسن غلامی.با همراهی سازهای الکترونیک سمپل ( اجرای تصویری )

121 _ قطعه مازندرانی آمی دتر تکنوازی سنتور محسن غلامی.با همراهی سازهای الکترونیک سمپل ( اجرای تصویری )

122 _ آوازی در دشتی .تکنوازی سنتور محسن غلامی.با همراهی سازهای الکترونیک سمپل ( اجرای تصویری )

123 _ بداهه نوازی آوازی در دستگاه نوا.سنتور محسن غلامی

124 _ بداهه ای از یک تصنیف قدیمی دشتی.سنتور محسن غلامی

125 _ قطعه یاد گذشته.آلبوم قصه وفا.محسن غلامی

126 _بخشی از قطعه شماره 1 از کتاب تکنیک 3 تالیف محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده

127  دیلان.همنوازی سنتور با ساز های الکترونیک.آهنگ و تنظیم محسن غلامی

128 _ قطعه ای از کتاب سنتور و تکنیک 4. محسن غلامی.رویا باقرزاده

129 _ قطعه دیدار.آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور .محسن غلامی.رویا باقرزاده

130 _ قطعه قصه وفا.آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور .محسن غلامی.رویا باقرزاده

131 _ قطعه رقص شیدایی .آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور .محسن غلامی.رویا باقرزاده

132 _ قطعه نوبهار .آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور .محسن غلامی.رویا باقرزاده

133 _ قطعه انتظار.آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

134 _ درآمد شور .آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

135 _ درآمد آوازی .آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

136 _ درآمد دشتستانی آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

137 _ چهار مضراب شور .آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

138 _ قطعه رویا.آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

138 _ قطعه گرایلی برگرفته از ردیف موسیقی ایرانی.تنظیم برای دو سنتور محسن غلامی

139 _ قطعه ای در شور.آلبوم ساحل خیال.محسن غلامی

140 _ آواز شور.آلبوم ساحل خیال محسن غلامی

141 _ قطعه غم انگیز آلبوم ساحل خیال محسن غلامی

142 _ آواز اوج .آلبوم ساحل خیال محسن غلامی

143 _ قطعه زمزمه .آلبوم سایه خیال .محسن غلامی

144 _ قطعه ای از آلبوم سایه خیال در همایون. سنتور محسن غلامی

145 _ آواز اوج در همایون.آلبوم سایه خیال . سنتور محسن غلامی

146 _ چهار مضراب همایون .از آلبوم سایه خیال .سنتور محسن غلامی

147 _ قطعه ای در همایون از آلبوم سایه خیال.سنتور محسن غلامی

148 _ آواز سه گاه.آلبوم واژه تنهایی.سنتور محسن غلامی

149 _ قطعه دل انگیز در همایون.آلبوم واژه تنهایی.سنتور محسن غلامی

150 _ آواز بیداد در همایون.آلبوم واژه تنهایی.سنتور محسن غلامی

151 _ قطعه ای در همایون.آلبوم واژه تنهایی.سنتور محسن غلامی

152 _ انتشار قطعه کوچک جنگلی .اثر محمد میرزمانی.همنوازی سنتور و ارکستر

152 _ تصنیف اشک مهتاب.اثر حسن یوسف زمانی . تنظیم ارکستر محسن غلامی . آواز : صادق میرزا

153 _ قطعه ای از کتاب و آلبوم سنتور و تکنیک 4 اثر محسن غلامی . تمرین دوصدایی برای سنتور . با نوازندگی رویا باقرزاده

154 _ قطعه طیبه جان از کتاب وارش . تالیف محسن غلامی. اجرا آرمین خامه ور

155 _ قطعه مهربونی از کتاب وارش . تالیف محسن غلامی. اجرا آرمین خامه ور

156 _ ترانه مازندرانی لیلا خانم . تنظیم محسن غلامی.با صدای مهرداد جلیلی

157 _ قطعه ای از آلبوم تنیده در جان . محسن غلامی . رویا باقرزاده

158 _ تصنیف مازندرانی بانو جان

159 _ تکنوازی سنتور در دشتی 1 . محسن غلامی 

160 _ تکنوازی سنتور در دشتی 2 . محسن غلامی 

161 _ تکنوازی سنتور در دشتی 3 . محسن غلامی 

132 _ تکنوازی سنتور شور می 1. محسن غلامی 

133 _ تکنوازی سنتور شور می 2. محسن غلامی 

134 _ تصنیف قدیمی قصه گو اثر همایون خرم . تکنوازی سنتور  محسن غلامی 

135 _ تصنیف نوروز حیرانی با صدای فاضل جمشیدی و تنظیم محسن غلامی

136 _ تصنیف نوروز حیرانی.با صدای فاضل جمشیدی.تنظیم محسن غلامی ( فایل کامل )

137 _آلبوم نواجش .تصنیفهای موسیقی مازندرانی.نورالله علیزاده.تنظیم محسن غلامی

138 _ قطعه انتظار از آلبوم آوای برگریزان . ساخته و تنظیم محسن غلامی

139 _ قطعه یاد گذشته .همنوازی سنتور و سازهای زهی باس اثر و تنظیم محسن غلامی

140 _ آواز شور سالار عقیلی در قطعه همدم . تنظیم اکستر محسن غلامی

141 _ ترانه مازندرانی آمی دتر .تکنوازی سنتور محسن غلامی

142 _ قطعه دود و عود اثر پرویز مشکاتیان . تکنوازی سنتور محسن غلامی

143 _ قطعه طلوع تاریک اثر محسن غلامی . تکوازی سنتور محسن غلامی

144 _ قطعه نیزار اثر محسن غلامی . تکوازی سنتور محسن غلامی

145_ تصنیف شور اثر پرویز یاحقی .تکوانزی سنتور محسن غلامی

146 _ تمرین شماره ا از کتاب سنتور و تکنیک 1 . محسن غلامی

147 _ تمرین شماره 5 از کتاب سنتور و تکنیک 1 . محسن غلامی

148 _ تمرین شماره 2ا از کتاب سنتور و تکنیک 1 . محسن غلامی

149 _ تمرین شماره 2 از کتاب سنتور و تکنیک 2 . محسن غلامی

150 _ تمرین شماره 6 از کتاب سنتور و تکنیک 2 . محسن غلامی

151 _ تمرین شماره 9 از کتاب سنتور و تکنیک 2 . محسن غلامی

152 _ تمرین شماره 16 از کتاب سنتور و تکنیک 2 . محسن غلامی

153 _ تمرین شماره 1 از کتاب سنتور و تکنیک 3. محسن غلامی

154 _ تمرین شماره 2 از کتاب سنتور و تکنیک 3. محسن غلامی

155 _ تمرین شماره 3 از کتاب سنتور و تکنیک 3. محسن غلامی

156 _ تمرین شماره 13 از کتاب سنتور و تکنیک 3. محسن غلامی

156 _ تمرین شماره 6 از کتاب سنتور و تکنیک 5. محسن غلامی

157 _ تمرین شماره 7 از کتاب سنتور و تکنیک 5. محسن غلامی

158 _ تمرین شماره 9 از کتاب سنتور و تکنیک 5. محسن غلامی

159 _ تمرین شماره 14 از کتاب سنتور و تکنیک 5. محسن غلامی

160 _ تصنیف مازندرانی دریا او دره . تنظیم ارکستر محسن غلامی

161 _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد اول شور از آلبوم لحظه دیدار طرف اول . اجرا : محسن غلامی

162 _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد سوم شور از آلبوم لحظه دیدار طرف اول . اجرا : محسن غلامی

163 _اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد اول شور از آلبوم لحظه دیدار طرف دوم . اجرا : محسن غلامی

164 – اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد دوم شور از آلبوم لحظه دیدار طرف دوم . اجرا : محسن غلامی

165 _اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد سوم شور از آلبوم لحظه دیدار طرف دوم . اجرا : محسن غلامی

166 _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد اول شور از آلبوم مژده بهارطرف اول . اجرا : محسن غلامی

167 _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد دوم  شور از آلبوم مژده بهارطرف اول . اجرا : محسن غلامی

168 _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. آواز دشتی آلبوم مژده بهارطرف اول . اجرا : محسن غلامی

169 _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. ادامه آواز دشتی آلبوم مژده بهارطرف اول . اجرا : محسن غلامی

170 _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد اول شور آلبوم مژده بهارطرف دوم . اجرا : محسن غلامی

171 _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد عشاق دشتی آلبوم مژده بهارطرف دوم . اجرا : محسن غلامی

172 _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد اول دشتی آلبوم گنبد مینا . اجرا : محسن غلامی

173 _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد عشاق دشتی آلبوم گنبد مینا . اجرا : محسن غلامی

174 _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. ادامه عشاق دشتی آلبوم گنبد مینا . اجرا : محسن غلامی

175 _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان.فرود به دشتی آلبوم گنبد مینا . اجرا : محسن غلامی

176 _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد اول شور آلبوم تمنا اجرا : محسن غلامی

177 _ ترانه مازندرانی طاهره سنگسری با صدای سلیمان عمران .تنظیم ارکستر محسن غلامی

178 _ تصنیف شکوه با صدای مصطفی وقاری.آهنگ و تنظیم :محسن غلامی

179 _ تصنیف گیلانی زواردیدن با صدای شاهر شیردوست .و تنظیم محسن غلامی

180 _ آلبوم نواجش .تصنیف مازندرانی چلچلا .آواز:نورالله علییزاده.تنظیم محسن غلامی

181 _ آلبوم نواجش .تصنیف مازندرانی ,ویشه نشین .آواز:نورالله علیزاده.تنظیم محسن غلامی


182 _ آلبوم نواجش .تصنیف مازندرانی قلندر .آواز:نورالله علیزاده.تنظیم محسن غلامی

183 _ تصنیف «یار آمد» با صدای ابراهیم یوسفی‌نژاد و تنظیم محسن غلامی

184 _ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان 7 .اجرا : محسن غلامی

185_ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان 8 .اجرا : محسن غلامی

186_ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان 9 .اجرا : محسن غلامی

187_ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان 10.اجرا : محسن غلامی

188_ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان 11.اجرا : محسن غلامی

189_ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان 12 .اجرا : محسن غلامی

200_ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان 13.اجرا : محسن غلامی

201_ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان 14.اجرا : محسن غلامی

202_ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان 15.اجرا : محسن غلامی

203_ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان 16.اجرا : محسن غلامی

204_ تصنیف «یار آمد» با صدای ابراهیم یوسفی‌نژاد و تنظیم محسن غلامی

205_ اجرای تصویری جلد چهارم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان 1.اجرا : محسن غلامی

206_ اجرای تصویری جلد چهارم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان 2.اجرا : محسن غلامی

207_اجرای تصویری جلد چهارم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان 3.اجرا : محسن غلامی

208_ اجرای تصویری جلد چهارم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان 5.اجرا : محسن غلامی

209_ اجرای تصویری جلد چهارم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان 6.اجرا : محسن غلامی

210 _ اجرای تصویری جلد چهارم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان 7.اجرا : محسن غلامی

211_ اجرای تصویری جلد چهارم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان 8.اجرا : محسن غلامی

212_ اجرای تصویری جلد چهارم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان 9.اجرا : محسن غلامی

213_ اجرای تصویری جلدچهارم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 10.اجرا :محسن غلامی

214_ اجرای تصویری جلدچهارم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 11.اجرا :محسن غلامی

215_ اجرای تصویری جلدچهارم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 12.اجرا :محسن غلامی

216_ اجرای تصویری جلدچهارم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 13.اجرا :محسن غلامی

217_ اجرای تصویری جلدچهارم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 15.اجرا :محسن غلامی

219_ اجرای تصویری جلد چهارم کتاب شعربی واژه استاد پرویز مشکاتیان 16.اجرا :محسن غلامی

220_ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 1.اجرا :محسن غلامی

221_ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 2.اجرا :محسن غلامی

222_ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان3.اجرا :محسن غلامی

223_ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 4.اجرا :محسن غلامی

224_ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 5.اجرا :محسن غلامی

226_ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 6.اجرا :محسن غلامی

227_ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 7.اجرا :محسن غلامی

228_ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان8.اجرا :محسن غلامی

229 _ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 9.اجرا :محسن غلامی

230_ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 10.اجرا :محسن غلامی

231_ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 11.اجرا :محسن غلامی

232_ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 12.اجرا :محسن غلامی

234_ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 13.اجرا :محسن غلامی

235_ اجرای تصویری جلدهفتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 1.اجرا :محسن غلامی

236_ اجرای تصویری جلدهفتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 2.اجرا :محسن غلامی

237_ اجرای تصویری جلدهفتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 3.اجرا :محسن غلامی

238_ اجرای تصویری جلدهفتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 4.اجرا :محسن غلامی

239_ اجرای تصویری جلدهفتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 5.اجرا :محسن غلامی

240_ اجرای تصویری جلدهفتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 6.اجرا :محسن غلامی

241_ اجرای تصویری جلدهفتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 7.اجرا :محسن غلامی

242_ اجرای تصویری جلدهفتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 8.اجرا :محسن غلامی

243_ اجرای تصویری جلدهفتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 9.اجرا :محسن غلامی

244 _ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 1.اجرا :محسن غلامی

245_ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 2.اجرا :محسن غلامی

246_ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 3.اجرا :محسن غلامی

247_ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 4.اجرا :محسن غلامی

248_ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 5.اجرا :محسن غلامی

249_ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 6.اجرا :محسن غلامی

250_ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 7.اجرا :محسن غلامی

251_ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 8.اجرا :محسن غلامی

252_ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 9.اجرا :محسن غلامی

253_ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان10.اجرا :محسن غلامی

254_ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان 11.اجرا :محسن غلامی

255 _ تصنیف قدیمی سیاهی شب .آواز ابراهیمی یوسفی نژاد.تنظیم محسن غلامی

256 _ تصنیف قدیمی خاطر آسوده تنظیم محسن غلامی و با صدای صادق میرزا.همخوان آرمینا عبدی

257 _ آهنگ سکوت . آهنگساز حسین بهروزی نیا . تنظیم محسن غلامی

258 _ تکنوازی سنتور در همایون . محسن غلامی

259 _ تصنیف عتیقه جان از آلبوم دیاری . با صدای اسماعیل عبدی .تنظیم محسن غلامی

260 _ تصنیف مازندرانی ایشاک با صدای نورالله علیزاده و تنظیم محسن غلامی

261 _ تصنیف پروانه جان از آلبوم دیاری .آواز نورالله علیزاده و تنظیم محسن غلامی

262 _ تصنیف تی تی جان از آلبوم دیاری . با صدای اسماعیل عبدی .تنظیم محسن غلامی

263 _تصنیف بهار دلنشین. تنظیم برای سنتور و گیتار و تار باس : محسن غلامی

264_ تصنیف مازندرانی سید نسا با صدای اسماعیل عبدی.تنظیم محسن غلامی

265 _ تصنیف مازندارنی ماه جبین.با صدای نورالله علیزاده و تنظیم محسن غلامی

266 ـ تکنوازی سنتور در آواز دشتی : محسن غلامی

267 ـ تصنیف گیلانی اوی لیلی با صدای شاهرخ شیردوست و تنظیم محسن غلامی

268 ـ تصنیف گیلانی دریا طوفان با صدای شاهرخ شیردوست کسمایی و تنظیم محسن غلامی

269 ـ تصنیف مازندرانی مینا با صدای مهرداد جلیلی . تنظیم محسن غلامی

270 _ بداهه نوازی سنتور محسن غلامی

271 _ بداهه نوازی سنتور در بیات اصفهان محسن غلامی 1

272 _ بداهه نوازی سنتور در بیات اصفهان محسن غلامی 2

273 ـ قطعه گفتگو . دو نوازی دو سنتور اجرا و تنظیم محسن غلامی

274 ـ قطعه وصال . دو نوازی دو سنتور اجرا و تنظیم محسن غلامی

275 ـ تصنیف مازندرانی بوریم کوه با صدای مجید طریقی . تنظیم محسن غلامی

276 ـ قطعه موج دو نوازی دو سنتور .تنظیم و اجرا محسن غلامی

277 _ تصنیف منتظرت بودم با تنظیم و سنتور نوازی محسن غلامی

278 _ تصنیف مازندرانی گل من با صدای مهرداد جلیلی .تنظیم محسن غلامی

279 _ رقص مضراب.همنوازی سنتور و تنبک و درامز.محسن غلامی.مجید طریقی

280 _ رقص بهار.همنوازی سنتور و تنبک و درامز.اثر محسن غلامی

281 _ پای کوبان آهنگ و تنظیم محسن غلامی . همنوازی سنتور و عود و تنبک و درامز