کنسرت تابستان 1398

کنسرتها

1 _ گروه موسیقی سنتی استاد سلیمان عمران .

قطعه اول . قطعه دوم . قطعه سوم

2_ گروه موسیقی محلی استاد سلیمان عمران .
قطعه اول . قطعه دوم . قطعه سوم

3 _ گروه موسیقی سنتی استاد مهدی ابراهیمی ( 1 )
قطعه اول . قطعه دوم . قطعه سوم . قطعه چهارم

4 _ گروه موسیقی سنتی استاد مهدی ابراهیمی ( 2 )
قطعه اول . قطعه دوم . قطعه سوم . قطعه چهارم

5 _ گروه موسیقی نوجوانان استاد مهدی ابراهیمی .
قطعه اول . قطعه دوم . قطعه سوم . قطعه چهارم

6 _ گروه سنتور نوازان بزگسال استاد محسن غلامی
قطعه اول . قطعه دوم

7 _ گروه سنتور نوازان نوجوان استاد محسن غلامی
قطعه اول . قطعه دوم

8 _ گروه سنتور نوازان خانم .استاد رویا باقرزاده
قطعه اول . قطعه دوم

9 _ گروه سنتور نوازان نونهال استاد رویا باقرزاده
قطعه اول . قطعه دوم

10 _ گروه موسیقی کلاسیک استاد حسین رودگر و استاد مهدی خاکی
قطعه اول . قطعه دوم . قطعه سوم . قطعه چهارم

11 _ تکنوازی ویلن ثنا فرجپور