بیوگرافی و آثار استاد مجید طریقی.مدرس تنبک

معرفی اساتید
 
حسین طریقی( مجید)
نوازنده و مدرس تمبک
شروع کار هنری ۱۳۶۱
نزد هنرمند فقید ناصر فرهنگفر
وهنرمند گرانقدر بهمن رجبی
فعالیت هنری : اجرای کنسرت های مختلف در سرتاسر کشورباگروه های
ماهور، نوا، آوای دوست، هزاردستان، چکاوک، شیدا وهمکاری با دوست عزیز وهنرمندگرانمایه شادروان احمد محسن پور درفرهنگخانه مازندران.
البوم هایی منتشر شده  عبارتند از :
مه مستور اثر استاد بهمن شریفی
گون اثر استاد مجید درخشانی
درپناه یادها اثر استاد رامین صفایی
هفت رنگ اثر استاد حسین حمیدی
درحال حاضرنیز مشغول تدریس در آموزشگاهای آوای برگرزان و هزاردستان وچکاوک

 

1 _ تصنیف دو سه شبه که چشمام به دره


2 _ تصنیف زندگی آی زندگی


3 _ تکنوازی تمبک  ( اجرای تصویری )


5 _ قطعه ای ارکسترال با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 1 )


6 _ قطعه ای ارکسترال با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 2 )


7 _ قطعه ای ارکسترال با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 3 )


8 _ قطعه ای ارکسترال با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 4 )


9 _ قطعه ای ارکسترال با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 5 )


10 _ قطعه ای ارکسترال با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 6 )


11 _ قطعه ای ارکسترال با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 7 )


12 _ قطعه ای ارکسترال با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 8 )


13 _ قطعه ای ارکسترال با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 9 )


14 _ قطعه ای ارکسترال با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 10 )


15 _ قطعه ای ارکسترال با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 11 )


16 _ قطعه ای ارکسترال با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 12 )


17 _ قطعه ای ارکسترال با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 13 )


18 _ قطعه ای ارکسترال با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 14 )


19 _ قطعه ای ارکسترال با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 15 )


20 _ قطعه ای ارکسترال با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 16 )


22 _ قطعه ای ارکسترال با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 17 )


23 _ دانلود آلبوم گون اثر مجید درخشانی با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 1 )


24 _ دانلود آلبوم گون اثر مجید درخشانی با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 2 )


25 _ دانلود آلبوم گون  اثر مجید درخشانی با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 3 )


26 _ دانلود آلبوم گون اثر مجید درخشانی با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 4 )


27 _ دانلود آلبوم گون اثر مجید درخشانی با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 5 )


28 _ دانلود آلبوم گون اثر مجید درخشانی با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 6 )


29 _ دانلود آلبوم گون اثر مجید درخشانی با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 7 )


30 _ دانلود آلبوم گون اثر مجید درخشانی با همراهی تمبک استاد مجید طریقی ( 8 )


31 _ دانلود آلبوم گون اثر مجید درخشانی با همراهی تمبک استاد مجید طریقی  ( 9 )


32 _ تصنیف آسمان مست با صدای مجید طریقی.تنظیم ارکستر محسن غلامی.


33 _ تصنیف قهر و ناز اثر فضل الله توکل .تنظیم ارکستر محسن غلامی با صدای مجید طریقی.


34 _ تصنیف جونی جونی تنظیم برای ارکستر زهی : محسن غلامی .آواز مجید طریقی


35 _  تصنیف غوغای هستی .سنتور رویا باقرزاده .آواز و تنبک مجید طریقی. تنظیم محسن غلامی


36 _ تصنیف قدیمی یه گل داشتم

37 _ ترانه مازندرانی بوریم کوه بر اساس ملودی دریا او دره .با صدای مجید طریقی تنظیم ارکستر : محسن غلامی

28 _ تنبک نوازی استاد مجید طریقی.آموزشگاه موسیقی آوای برگریزان آمل

29 _ آموزش تنبک استاد مجید طریقی.آموزشگاه موسیقی آوای برگریزان آمل

30 _اجرای تصویری کتاب آموزش تنبک نوازی مجید طریقی 1

31 _اجرای تصویری کتاب آموزش تنبک نوازی مجید طریقی 2

32 _اجرای تصویری کتاب آموزش تنبک نوازی مجید طریقی 3

33 _اجرای تصویری کتاب آموزش تنبک نوازی مجید طریقی 4

34 _اجرای تصویری کتاب آموزش تنبک نوازی مجید طریقی 5

35 _اجرای درس 36 از کتاب آموزش تنبک استاد مجید طریقی

36 _ اجرای تصویری درس 37 از کتاب آموزش تنبک نوازی استاد مجید طریقی

37 _اجرای درس 38 از کتاب تنبک نوازی استاد مجید طریقی

38 ـ درس 57 از کتاب آموزش تنبک نوازی استاد مجید طریقی

39 ـ درس 58 از کتاب آموزش تنبک نوازی استاد مجید طریقی

40 ـ اجرای تصویری تصنیف مازندرانی مریم جان از آلبوم بهار کوه با صدای مجید طریقی . تنظیم محسن غلامی

41 ـ تصنیف مازندرانی خدیجه طلا با صدای مجید طریقی.تنظیم محسن غلامی

42 ـ تصنیف مازندرانی لاره با صدای مجید طریقی و تنظیم ارکستر محسن غلامی از آلبوم بهار کوه

43 ـتصنیف مازندرانی بهار کوه  با صدای مجید طریقی و تنظیم ارکستر محسن غلامی

44 _تصنیف مازندرانی شیرین جان با صدای مجید طریقی