بیوگرافی و آثار استاد مهدی خاکی.مدرس ویلن کلاسیک

معرفی اساتید

استاد محمد مهدی خاکی

موسیقی در خانواده ایشان موروثی بوده چرا که پدرشان مرحوم محمد علی خاکی ، شاعر ، ادیب و از چهره های فرهنگی شهر به شمار می رفتند و ساز ویلن را به شیرینی می نواختند.

آموزشهای مقدماتی را نزد استادانی که در شهر آمل شناخته شده بودند فرا گرفت و یک دوره چند ساله در تهران نزد استاد حسن خانی و سپس امیر مینو سپهر گذراند.

ناگفته نماند بیشتر آموخته های ایشان حاصل تمرین ، تحقیق ، مطالعه و فراگیری شخصی خودشان بوده و هم اکنون به عنوان مدرس ویلن کلاسیک در آموزشگاه های مازندران به ویژه شهر آمل به فعالیت می پردازند.

1 _ قطعه ای از اچرای استاد مهدی خاکی 1 ( فایل تصویری )

2 _ قطعه ای از استاد مهدی خاکی ( 1 )

3 _ قطعه ای از استاد مهدی خاکی ( 2 )

4 _ قطعه شالیزار اثر استاد مهدی خاکی

5 _ قطعه تنگنا اثر استاد مهدی خاکی

6 _ قطعه عطر تو اثر استاد مهدی خاکی

7 _ قطعه ای اثر استاد مهدی خاکی

8 _ قطعه گل سرخ اثر استاد مهدی خاکی 

9 _ قطعه ای اثر استاد مهدی خاکی ( 3 )

10_ قطعه وقتی میآیی اثر استاد مهدی خاکی