دستگاه همایون

دستگاه های موسیقی ایرانی

آشنایی با دستگاه ها و گوشه های موسیقی سنتی ایرانی

همایون

یکی از دستگاه های بسیار غمگین ایرانی که میزان غمش از آواز دشتی هم بیشتر است! اگر بغض توی گلویتان گیر کرده و بهانه می خواهید برای اینکه هر آنچه در دل دارید بیرون بریزید، یکی از آهنگ های این دستگاه را پلی کنید و سر و صورتتان را بسپارید به سیل اشک.

آشنایی با دستگاه ها و گوشه های موسیقی سنتی ایرانی

نمونه: قطعه «شد خزان گلشن آشنایی» جواد بدیع زاده و آهنگ معروف «اگر بار گران بودیم رفتیم» در این دستگاه ساخته شده اند. آهنگ «کاروان» شهرام ناظری که بارها در تلویزیون بر روی نماهنگی مرتبط با شهدای جنگ تحمیلی شنیده شده هم یکی دیگر از نمونه های این دستگاه است.

از گوشه های مهم دستگاه همایون می توان به:

درآمد، موالیان، شوشتری، چكاوك، بیداد، بیداد كت، نی داود، طرز میگلی، بختیاری، نوروز صبا، نفیر فرنگ، آشور آوند، دنا سری، ابوالچپ، راوندی، راز و نیاز … اشاره كرد. “عشاق” یکی از گوشه‌های این دستگاه است که اوج آن محسوب می‌شود.