آثار صوتی محسن غلامی

معرفی اساتید

 محسن غلامی – آواز شور ۱

 محسن غلامی – آواز شور ۲

 محسن غلامی آواز شور ۳

محسن غلامی .آواز شور ۴

محسن غلامی آواز شور ۵

محسن غلامی آواز شور ۶

ضربی شور تکنوازی سنتور محسن غلامی

قطعه در شور اثر زنده یاد منصور صارمی.تکنوازی سنتور  و اجرا : محسن غلامی

تکنوازی سنتور ( آواز ابوعطا )محسن غلامی

مقدمه شور.تکنوازی سنتور  محسن غلامی

بداهه آوازی در شور 

تکنوازی سنتور _  بداهه آوازی در  نوا  از  محسن غلامی

پیش درآمد سه گاه محسن غلامی

 تکنوازی سنتور – بداهه در شور محسن غلامی

تکنوازی سنتور در شور ۲ محسن غلامی

بداهه آوازی  در نوا تکنوازی سنتور محسن غلامی

قطعه اشکباران همنوازی نی و کمانچه با ارکستر سازهای ایرانی . اجرا در  آلبوم گاه دلتنگی

 تکنوازی سنتور در  همایون می  از محسن غلامی

درآمد ابوعطا تکنوازی سنتور محسن غلامی آلبوم هفت شهر عشق

تکنوازی سننور همایون می  2  . اجرا محسن غلامی

 اجرای بداهه گریه لیلی اثر اسد الله ملک. تکنواز سنتور : محسن غلامی

قطعه رهایی اثر رویا باقرزاده _ تنظیم ارکستر زهی : محسن غلامی تمبک : مجید طریقی نی : مهدی ابراهیمی سنتور : رویا باقرزاده

درآمد آوازی در شور ( ۱ ) .تکنوازی سنتور  محسن غلامی

 درآمد آوازی در شور ( ۲ ) .تکنوازی سنتور  محسن غلامی

درآمد آوازی در شور ( ۳ ) .تکنوازی سنتور  محسن غلامی

درآمد حسینی در شور . تکنوازی سنتور  محسن غلامی

درآمد آوازی در راست پنجگاه ( ۱ ).تکنوازی سنتور محسن غلامی

درآمد آوازی در راست پنجگاه ( ۲ ).تکنوازی سنتور محسن غلامی

درآمد اوازی در نوا ( ۱ ) .تکنوازی سنتور محسن غلامی

درآمد اوازی در نوا ( ۲ ) .تکنوازی سنتور محسن غلامی

بداهه نوازی آوازی .تکنوازی سنتور محسن غلامی 

تکنوازی سنتور : محسن غلامی

تکنوازی سنتور در دستگاه شور .محسن غلامی

 تکنوازی سنتور.آواز بیات اصفهان.محسن غلامی

 آواز محلی و قدیمی طیبه جان . موسیقی مازندرانی.تکنوازی سنتور محسن غلامی

 تصنیف قدیمی سیاهی شب.تنظیم برای دو سنتور و اجرا : محسن غلامی

تصنیف غوغای هستی .سنتور رویا باقرزاده .آواز و تنبک مجید طریقیتنظیم محسن غلامی

قطعه کوچک جنگلی .اثر محمد میرزمانی.همنوازی سنتور و ارکستر