گالری کنسرت تابستان 1397

گالری

گروه سنتی استاد مهدی ابراهیمی

گروه نوجوانان استاد مهدی ابراهیمی

گروه محلی استاد سلیمان عمران

گروه نونهالان  خانم رویا باقرزاده

گروه سنتور خانم رویا باقرزاده

گروه موسیقی کودک خانم سحر حسین پور

گروه ویلن کلاسیک استاد مهدی خاکی

گروه کلاسیک استاد حسین رودگر