تمرین شماره ا از کتاب سنتور و تکنیک 1 . محسن غلامی

فیلم معرفی اساتید

تمرین شماره ا از کتاب سنتور و تکنیک 1 . محسن غلامی تهیه کتاب و آلبوم این اثر از موسیقی عارف تهران تدریس آنلاین سنتور نوازی . محسن غلامی وب سایت mohsengholami.ir تماس از طریق شماره واتساپ 09117188471